Witamy w InfoCentrum

Wrocław to miasto spotkań, a sercem spotkań we Wrocławiu jest Ostrów Tumski. Tutaj przychodzą Wrocławianie, turyści z Polski i całego Świata, aby pooddychać klimatem ponad tysiącletniej historii Wrocławia. Z myślą o nich powstało miejsce, które oferuje odwiedzającym szeroką gamę informacji historycznych, turystycznych, informacji o wydarzeniach kulturalnych, a także ziązanych z projektami Wrocław Europejska Stolica Kultury 2016 oraz Wrocław The World Games 2017, informacji o wsparciu socjalnym, społecznym i zdrowotnym na terenie Ostrowa Tumskiego i Wrocławia. InfoCentrum na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu mieści się w pobliżu Katedry pw. Św. Jana Chrzciciela, ul. Katedralna 1 (wejście pod arkadą).

1170x100 dolnyslask

Informacje historyczne

Informacje historyczne

Zabytki Ostrowa

View more
Informacje kulturalne

Informacje kulturalne

Koncerty, wystawy, spotkania

View more
Informacje turystyczne

Informacje turystyczne

Trasy, bilety, zwiedzanie

View more
Informacje społeczne

Informacje społeczne

Poradnie prawne i rodzinne

View more
Życie duchowe

Życie duchowe

Duszpasterstwa, spowiedź

View more
Wydarzenia cykliczne

Wydarzenia cykliczne

Informacje o stałych imprezach

View more

47 Wrocławskie Dni Duszpasterskie

religia
Termin: poniedziałek, 28 sierpień 2017 - wtorek, 29 sierpień 2017

Miejsce: Ostrów Tumski - lokalizacje wg planu

Papieski Wydział Teologiczny oraz Kuria Metropolitalna Wrocławska zapraszają wszystkich Katechetów naszej archidiecezji do udziału w 47. Wrocławskich Dniach Duszpasterskich w dniach 28-29 sierpnia 2017 r.

Tegoroczny temat sympozjum, organizowanego brzmi: "Otrzymaliśmy w darze Ducha Świętego. Różnorodność w jedności".

 

Program:

PONIEDZIAŁEK 28 sierpnia 2017

9.00 – Msza św. w Archikatedrze Wrocławskiej pod przewodnictwem Metropolity Wrocławskiego abp. Józefa Kupnego z homilią abp. Wiktora Skworca, Metropolity Katowickiego

10.00-11.00 – Zapisy uczestników (aula PWT)

11.00 – Wykłady (aula PWT): 

 • Ks. prof. Mariusz Rosik (PWT) – Dary Ducha Świętego w Biblii
 • Bp prof. Jacek Kiciński (PWT) – Charyzmaty odnawiają Kościół – perspektywy i zagrożenia
 • Bp dr Marek Solarczyk (Warszawa–Praga) – Duch Święty źródłem młodości Kościoła

14. 30 – Warsztaty:

 • Piotr Pieczątkiewicz (Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe – Warszawa) – Szabat (inscenizacja) – poszerzenie wiedzy o biblijnych świętach (szkoła podstawowa)
 • O. Wojciech Żmudziński SJ (Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe – Warszawa) – Dylematy moralne jako metoda pracy z uczniami szkół ponadpodstawowych
 • Ks. Rafał Cyfka (Pomoc Kościołowi w Potrzebie) – Umocnieni do mężnego wyznawania wiary – współczesne prześladowania chrześcijan
  Wiesław Jadczuk (Wspólnota Dom Boży – Wrocław) – Kurs Alpha jako propozycja odpowidzi na współczesne wyzwania ewangelizacji

16.15 Nabożeństwo (kościół pw. Św. Krzyża): Uwielbienie i ewangelizacja (Wspólnota Halelujah)

WTOREK 29 sierpnia 2017

9.00 – Msza św. w Archikatedrze Wrocławskiej pod przewodnictwem i z homilią Biskupa Świdnickiego bp. Ignacego Deca

10.30 Wykłady (aula PWT):

 • Ks. prof. Krzysztof Guzowski (KUL) – Teologia sakramentu bierzmowania
 • Bp prof. Andrzej Siemieniewski (PWT) – Ruchy kościelne a hierarchia
 • Dr hab. Mieczysław Guzewicz (Zielona Góra) – Wpływ życia religijnego w rodzinie na rozwój darów Ducha Świętego

14. 30 Warsztaty:

 • Piotr Pieczątkiewicz (Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe – Warszawa) – Szabat (inscenizacja) – poszerzenie wiedzy o biblijnych świętach (szkoła podstawowa)
 • O. Wojciech Żmudziński SJ (Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe – Warszawa) – Dylematy moralne jako metoda pracy z uczniami szkół ponadpodstawowych
 • Ks. Zbigniew Kowal (DDM Wrocław) – Panama – to nie dla mnie? Sposoby na szarą rzeczywistość katechety
 • O. Wojciech Delik OP (Wrocław) – Katechumenat dorosłych jako obraz wzrostu w wierze każdego chrześcijanina

16.15 Nabożeństwo (kościół pw. Św. Krzyża): Posłanie – przew. bp Andrzej Siemieniewski

 

Prelegenci:

Ks. prof. Mariusz Rosik (PWT)
Kapłan Archidiecezji Wrocławskiej od 1993 roku. Doktorat uzyskał na PWT w 1997 roku. Studiował także w Rzymie i Jerozolimie. Habilitację uzyskał w 2004 roku, dwa lata później tytuł profesora Papieskiego Wydziału Teologicznego a w 2011 profesora zwyczajnego.Zajmuje się teologią Nowego Testamentu, egzegezą Ewangelii synoptycznych oraz starożytną historią Żydów.

Jego zainteresowania oscylują także wokół relacji judaizmu i chrześcijaństwa w czasach narodzin Kościoła. Jest kierownikiem Katedry Teologii Nowego Testamentu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.


Bp prof. Jacek Kiciński (PWT)
Biskup pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej. Mianowany biskupem 13 lutego 2016 r., konsekrowany 19 marca 2016.

Profesor Nauk Teologicznych, doktor habilitowany Teologii (Duchowości) Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, doktor Teologii (Duchowości) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 1988 r. w Zgromadzeniu Misjonarzy Klaretynów. Przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP od 2017 r., Przewodniczący Rady Życia Konsekrowanego Archidiecezji Wrocławskiej, Członek Komisji ds. Duszpasterstwa KEP.

Kierownik Katedry Duchowości Kapłańskiej i Życia Konsekrowanego Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.


Bp dr Marek Solarczyk (Warszawa–Praga)
Biskup pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej. Święcenia biskupie przyjął dnia 19 listopada 2011.

W maju 1999 roku obronił doktorat na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Jest autorem ponad 20 artykułów naukowych, współautorem kilku opracowań o tematyce społeczno-historycznej i autorem książki o duchownych w parlamencie II Rzeczpospolitej.

Pełnił funkcję rzecznika prasowego kurii Biskupiej i korespondenta KAI. Był ceremoniarzem katedralnym. Prowadził wykłady z historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej i w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego. Od 1999 roku jest członkiem Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego. Jest przewodniczącym Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży i delegatem KEP ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, członkiem Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Ewangelicko Augsburską, członkiem Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną, delegatem KEP ds. działalności w Polsce „Kirche in Not", delegatem KEP ds. Powołań, przewodniczącym Rady Nadzorczej Fundacji „Opoka", przewodniczącym Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań, w latach 2013-2016 Krajowy Asystent Akcji Katolickiej w Polsce.


Ks. prof. Krzysztof Guzowski (KUL)
Kapłan diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Pracownik KUL Jana Pawła II. 9.06.1987 otrzymał święcenia kapłańskie w Lublinie z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II.

W latach 1988-1993 odbył studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej na Wydziale Teologii Papieskiego Uniwersytetu Św. Tomasza z Akwinu "Angelicum" w Rzymie, uwieńczone doktoratem. Pracował w Lubaczowie i Zamościu, był diecezjalnym wizytatorem religii oraz duszpasterzem nauczycieli i środowisk twórczych oraz wykładowcą Kolegium Katechetycznego w Zamościu, WSD Księży Marianów w Lublinie i Uniwersytetu Ludowego w Sitnie. Był asystentem i - kolejno - adiunktem ks. prof. Czesława Bartnika w Katedrze Teologii Historycznej, a od lutego 2005 r. objął kierownictwo założonej przez siebie Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego. W czerwcu 2004 r. otrzymał tytuł doktora habilitowanego. Od kwietnia 2006 r. pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Pasją naukową ks. K. Guzowskiego i kierunkiem badań jest personalizm.

Jest kierownikiem Katedry Chrystologii i Personalizmu Chrześcijańskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.


Bp prof. Andrzej Siemieniewski (PWT)
Biskup pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej. Wyświęcony na kapłana w 1985 r., mianowany biskupem 5 stycznia 2006 r., konsekrowany 11 lutego 2006 r.

W latach 1987–1991 odbył studia teologiczne na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie, które ukończył ze stopniem doktora teologii w zakresie teologii duchowości. W 1994 został asystentem kościelnym wspólnoty „Hallelujah" we Wrocławiu.

W 2000 r. został profesorem nadzwyczajnym PWT, a w 2004 profesorem zwyczajnym. W latach 1993–1995 był dyrektorem Biblioteki PWT, a w 1997 został kierownikiem Katedry Teologii Duchowości. W latach 1998–2001 sprawował urząd prorektora uczelni.

Delegat KEP ds. Federacji Bibliotek Kościelnych "Fides" i delegat KEP ds. Ruchu Rodzin Nazaretańskich.


Dr hab. Mieczysław Guzewicz (Zielona Góra)
Ur. w roku 1959, od 32 lat żyjący w małżeństwie, ojciec trojga dzieci. Doktor habilitowany teologii biblijnej i pastoralnej, członek-konsultor Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, członek Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz Diecezjalnej Komisji ds. Rodziny.

Jest autorem licznych publikacji i opracowań z zakresu problematyki małżeństwa i rodziny, wychowania religijnego dzieci, cierpienia w Biblii. Prowadzi rekolekcje, konferencje i prelekcje dla osób chorych, środowisk medycznych, duszpasterzy, doradców życia rodzinnego, narzeczonych, małżonków i rodziców.

Zapisy

Zapisy w dniu rozpoczęcie Wrocławskich Dni Duszpasterskich 28.08.2018 roku w godzinach od 10.00 do 11.00 w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (pl. Katedralny 1).

Księży, którzy potrzebują noclegu w dniach trwania WDD, prosimy o wcześniejszy kontakt:
tel. 71 327-12-00 w. 28
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Addres
Ostrów Tumski, Wrocław, Polska

 

Mapa


 

Terminy


 • Od poniedziałek, 28 sierpień 2017 do wtorek, 29 sierpień 2017

Wspierane przez iCagenda

Panorama 360°

Zwiedzaj Ostrów Tumski i odkrywaj jego skarby nie wychodząc z domu

panorama

Kontakt

tel.: 511 087 085
e-mail: info@infocentrum.wroclaw.pl
www.infocentrum.wroclaw.pl
  InfoCentrum
na Ostrowie Tumskim
pl. Katedralny 1
50-329 Wrocław

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek  9.30 - 18.00
sobota  9.30 - 16.30
niedziela 14.00 - 17.30

Projekt jest współfinansowany ze środków gminy Wrocław

logowrocław

Odwiedziny

353132
Dzisiaj
Wczoraj
Ubiegły tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Od początku
30
150
349229
5088
8654
353132

2018-07-21 01:58


logo